Fisk Jubilee Singers

Psal se rok 1871 a u?itel hudby na universit? ve Fisk (George Leonard White) zaloil p?veck sbor v nad?ji, e projekt p?inese universit? n?jak finan?n prost?edky. Sbor zaloil s devti studenty p?es nesouhlas veden university po?dal koncerty.

Neustle se setkvali s poko?ovnm a pohorovnm pro jejich barvu pleti a fakt, e byli skupinou neznmou a bez pen?z situaci nijak nezlepovalo. Universit? ale hrozil znik a tohle byla jedna z mla monost jak j pomoci. Zp?vci ve v?ku od 15 do 25 let byli bu? stle formln? otroci nebo jejich p?m potomci.

Repertor s klasickou hudbou se neujal a dn vrazn finace nep?inel. To bylo d?vodem k tomu, e se za?ali pln? v?novat spiritul?m a ostatnm psnm typickm pro ?ern otroky. V tu dobu tak p?ijali jmno Fisk Jubilee Singers. Slovo "Jubilee" m?lo p?ipomnat biblick odkaz na dobu radosti a vzk?en a zrove? konec otroctv.

Vedouc souboru, George White, sm nem?l velk hudebn vzd?ln, ale byl dobr zp?vk a hudb? se v?noval naplno. A dokzal ze svch nadanch zp?vk? dostat maximum. Brzy sla souboru a vmluvnost jejich hudby tak chvatn, e si publikum obvykle dalo dal a dal p?davky.

Po n?kolika turn po Spojench Sttech i po Evrop? Jubilee Singers vyd?lali 150 tisc dolar?, ?m zajistili kole budoucnost. Z p?ivezench pen?z byla zaplacena budova Union Fort Gille v North Nashville - prvn stl objekt v Americe pro vzd?lvn ?ernoch?.

Interpreter details
Founded1871
Modified2007-07-17 18:00:18

Show Cart
Your Cart is currently empty.


Zapomenuté heslo

The Oxford Book of Spirituals (anglicky)
The Oxford Book of Spirituals (anglicky)
410,00 K?
Včetně DPH 19%
Hostuje www.rozhled.cz, © David Zirhut - Spiritualy.cz, 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.