Myci

Myci vznikli na za?tku roku 1997, kdy je tvo?ilo n?kolik rodi?? a p?tel DPS Rolni?ka Praha 12. Vlastn? to mon nen tak docela pravda, protoe v?bec prvn ve?ejn produkce se odehrla prv? na vno?nm koncert? Rolni?ky, kde t?i zakldajc ?lenov - Jana, Jirka a Dan - ani by tuili, co to vechno bude obnet, zve?ejnili zm?r dt dohromady vokln t?leso. Velmi sm?l mylenka... I stalo se, e se zjemci nali a p?edstava Myk? se zhmotnila do podoby n?kolika nadenc?.

Na po?tku sv existence nem?li Myci n?jak zsadn zam??en, co se repertoru t?e. Z dnenho pohledu to bylo obdob ov??ovn a testovn sebe sama - co vechno si m?ou dovolit. A tak by se na repertoru nalo vechno mon: od lidovch psn p?es folkovou muziku, ob?as n?jakou exotiku a k jednoduch klasice a t?eba koledm. Tm?? vechny psni?ky byly v t dob? s doprovodem, a? u to byly 1 - 2 kytary nebo fltna zobcov i p??n, psni?ky a cappella byly spe vjimkou.

Postupem ?asu tm?? opustili folkovou hudbu a za?ali zpvat hlavn? a p?evn? spirituly. Krom? klasickch a znmch americkch spiritul? pronikaly zpvali ?m dl vce p?vodn africk spirituly, ?m teprve za?ali d?lat ?est svmu jmnu? Nem?eme zapomenout ani na exotickou hudbu ze vech monch kout? na planety. U n?kterch psn je snaha dodret tradi?n zpracovn, v?tinu vak zpvaj ve vlastnch "mych" pravch. Krom? toho ale je na repertoru i klasika, chrmov a crkevn hudba, um?l psn?, n?co folku a ob?as n?jak hudebn vylomenina. Autorem v?tiny aran je kapelnk Dan M. Gerych.

P?evzato ze strnek kapely

Interpreter details
OriginPraha
Founded1997
Number of members7
Modified2007-07-17 18:00:18

Show Cart
Your Cart is currently empty.


Zapomenuté heslo

Irena Budweiserov / Kori ?asu
Irena Budweiserov / Kori ?asu
195,00 K?
Včetně DPH 19%
Hostuje www.rozhled.cz, © David Zirhut - Spiritualy.cz, 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.