Grandis

Grandis nebyl ani tak zaloen, spe tak n?jak vznikl. Kdysi dvno, jet? v minulm stolet, objd?la ?esk, moravsk a slezsk pdia kapela zvan Liti?ky (autorstv tohoto nzvu nen p?ipisovno samotnm ?lenkm, nbr Frantiku Nedv?dovi) zabvajc se tm?? vhradn? prezentac irokho repertoru Spiritul Kvintetu, avak mazan? pouze s vyuitm dv?ch hlas?. V pr?b?hu let se jejich zb?r roz?il o zp?vy ve vlastn prav? a Liti?ky za?aly sbrat poklony a ocen?n (nap?klad druh msto v sout?i o Krte?ky na Zahrad? roku 1993, sborov podl na albu Spiritul Kvintetu nazvanm "Hanba nm!"). Jednoho jarnho dne roku 1994 sed?ly takhle Liti?ky v hosp na vstav? modernho um?n a p?emlely, co dl. Nakonec doly k zv?ru, e by kapelu mohlo celkem dob?e zpest?it druh pohlav, a tak se rozhodly p?ibrat do svch ?ad n?jak pny. Konkrtn? dva. Nep?ichzelo samoz?ejm? v vahu, aby se pnov tak jmenovali Liti?ky. Po n?kolika pokusech dohodnout se demokraticky a frov? na novm nzvu kapely, kter v?bec nikam nevedly, vythla kapelnice Eva Pavelkov (tehdy Kv?chov) z knihovny latinsko-?esk slovnk a zapchla mezi jeho strnky tuku a Grandis byl na sv?t?! Stvajc formace kapelnice basa?ky, dvou pn? kytarist? a t? enskch vokl? pochz z on?ch dob. V sou?asnm sloen Grandis hraje a zpv od lta 1997.

Devadest procent veker tvorby tvo? spirituly a tradicionly, z ?istho jednoho sta procent upravovan kapelnic Evou Pavelkovou. V repertoru se ovem d najt n?kolik veselch zpest?en nap?klad v podob? psn? v n?e? Zulu, ivho zp?vu africkch lovc? lv?, mexick koledy i poctivch ?eskch lidovch psn z poklad? pn? Suila.

P?evzato ze strnek kapely

Interpreter details
LeaderEva Pavelkov
Founded1997
Number of members6
Modified2007-07-17 18:02:27

Show Cart
Your Cart is currently empty.


Zapomenuté heslo

Irena Budweiserov / Kori ?asu
Irena Budweiserov / Kori ?asu
195,00 K?
Včetně DPH 19%
Hostuje www.rozhled.cz, © David Zirhut - Spiritualy.cz, 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.