?eskolipsk d?tsk sbor

?eskolipsk d?tsk sbor zahjil svou ?innost 1. ledna 1994. Od tohoto roku za?al pravideln? koncertovat u ns, i v zahrani?.

?eskolipsk d?tsk sbor postupn? navtvil Slovensko, pan?lsko, Itlii, Francii, Lucembursko, Polsko, N?mecko, ?ecko, Ukrajinu, Belgii, Jihoafrickou republiku a USA kde uvd?l skladby zejmna duchovnho a nrodnho zam??en, spirituly, melodie z muzikl? i znme melodie slavnch autor?. Za kad kalend?n rok sbor uskute??uje p?es 50 vystoupen a prezentuje se na mnoha sout?ch, kon i pravideln zahrani?n turn a soust?ed?n. V ?esk Lp? se sbor podl tak na organizovn hudebnch festival?, zejmna klasickho repertoru, nahrl 4 CD "Tich noc", "Pot?en", "...burem zpjvat" a " V dobrm sme se seli".

Od zaloen tohoto t?lesa stoj v jeho ?ele sbormistr Petr Novk, kter dlouh lta vyu?oval hudbu na Z v ?esk Lp?, p?sobil jako sbormistr P?veckho sboru Severo?eskch u?itel? a hudebn?-p?veckho souboru Reneta.

Posln ?eskolipskho d?tskho sboru vyjd?il jeho sbormistr takto: "Nam zp?vem chceme p?inst do Tvho srdce dl t?st. Nae srdce pro zp?v ije. K ob? srdce vytvo? jeden celek a je vzorem pro symbol jednoty, lsky a mru!"

P?evzato ze strnek sboru

Interpreter details
LeaderPetr Novk
Founded1994
Modified2007-07-17 18:02:27

Show Cart
Your Cart is currently empty.


Zapomenuté heslo

Mony / Od ve?e?e kosti
Mony / Od ve?e?e kosti
150,00 K?
Včetně DPH 19%
Hostuje www.rozhled.cz, © David Zirhut - Spiritualy.cz, 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.