Spiritul kvintet

Spiritul kvintet byl zaloen na podzim roku 1960 ?ty?mi ?leny Vysokokolskho um?leckho souboru. Bylo to musk kvarteto, vedle Ivo Macha (bas) byli u jeho zrodu Miroslav Keller (tenor), Miloslav Kastelovi? (baryton) z Dolnho Kubna a Ji? Tichota, kapelnk. P?vodn nzev byl Spiritul kvartet.

Prvn koncert se konal v roce 1962 na Mezinrodnm jazzovm festivalu v Karlovch Varech. Brzy byla do skupiny p?ijata na krtkou dobu V?ra Neruilov, ta byla nahrazena R?enou Helebrantovou, zvanou Odetta. Skupina za?ala pouvat v nzvu kvintet a tak to z?stalo, i kdy m?la r?zn po?et ?len?. Skupina m?la pravideln po?ady v Divadle Na zbradl.

V roce 1964 vystupoval Spiritul kvintet jako p?edkapela Pete Seegera p?i jeho slavnm vystoupen v Praze. V roce 1967 odeli Mach a Keller na dlouhodob sluebn pobyt do zahrani?. O rok pozd?ji, v srpnu emigrovala do vcarska i Odetta. Zbyl torzo velijak experimentovalo s nhradnky, a v roce 1969 vznikla sestava s Karlem Zichem a Jarkou Hadrabovou. Sestavu dle tvo?ili Olda Ortinsk, Duan Van?ura, Honza Thorovsk a kapelnk Ji? Tichota. Miroslav Kastelovi? se vrtil na Slovensko a skon?il.

B?hem ?ty?let existence tto sestavy se Spiritul kvintet z?astnil na p?ehldkch folkov a country hudby (Porta), usadil se na nov scn? divadlka Atelier ve Splen ulici a nato?il prvn desky. Dal p?estavbu skupiny zp?sobil odchod Karla Zicha v roce 1974. Spiritul za?al vystupovat s trampskou skupinou Toronto (pozd?j Brontosau?i) s bratry Janem a Frantikem Nedv?dy a Zdenkou Toskovou (pozd?ji Tichotovou). Asi po roce odela Jarka Hadrabov a byla nahrazena Evou Lifkovou.

V roce 1980 se Eva Lifkov provdala do Francie a msto n p?ila Irena Budweiserov. Krtce ve skupin? p?sobila tak Lenka Slab. V roce 1987 odeel Jan Nedv?d.

Skupina vystoupila 23. listopadu 1989 na balkon? Melantrichu p?i revolu?nch udlostech v Praze. O rok pozd?ji na Vclavskm nm?st si se Spiritulem zazpvali hned dva prezidenti: Vclav Havel a George Bush star. Pro dalho americkho prezidenta, Billa Clintona, hrla skupina v Redut? v lednu 1994. V t dob? u byl ?lenem op?t Karel Zich. Frantiek Nedv?d nsledoval bratra po nato?en alba Rajsk zahrada v roce 1992.

V roce 2000 odeel Olda Ortinsk, kter byl vyst?dn Jirkou Cerhou, kapelnkem C&K Vocalu.

13. ?ervence 2004 zem?el Karel Zich.

V z? 2004 byla skupina dopln?na Ji?m Holoubkem, kter je tak ?lenem skupiny Relif.

3. kv?tna 2006 zem?el Old?ich Ortinsk.

Zdroj: Wikipedie

Interpreter details
LeaderJi? Tichota
Founded1960
Number of members6
Modified2007-07-17 18:02:27

Show Cart
Your Cart is currently empty.


Zapomenuté heslo

Kvokl / Kdy svat spinkaj
Kvokl / Kdy svat spinkaj
195,00 K?
Včetně DPH 19%
Hostuje www.rozhled.cz, © David Zirhut - Spiritualy.cz, 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.