True Harmony

True Harmony, skupina zp?vk? a hudebnk?, kte? se v lt? roku 2000 seli ve spole?nm zjmu hrt psni?ky na prvn poslech srozumiteln? a svm specifickm zp?sobem. Soubor je sou?st spole?enstv p?veckch uskupen v rmci Ob?anskho druen Musica Eterna, kde mimo d?tsk sbor Psni?ka, je nejpo?etn?jm t?lesem Komorn smen p?veck sbor Sanguis Novus.

TRUE HARMONY se sna jednak o soulad vokln v tomto sm?ru vak vdy jen sah po nedosaitelnch souhv?zdch, ale tak vystihnout samotnou podstatu kadho hudebnho npadu a jeho bezprost?edn cestu k sluchu poslucha?e. Chce tak bt opravdovou harmoni, sice sotva uchopitelnou, ale s jistotou p?istupujc p?mo k lidskmu srdci.

Repertor

Jakkoli se zd, e TRUE HARMONY sbraj sv?j repertor tm?? odkudkoli a upravuj jej po svm, p?ece lze jednotliv skladby n?jak za?adit do n?kolika tmatickch skupin. Aranm, kter pro skupinu dodv DALIBOR MAEK, nemaj okovat, ale upoutat bu? zvrazn?nm p?vodnho autorova zm?ru, anebo nalezenm a zp?stupn?nm nov, dosud ne tak z?eteln mylenky, do novho pocitovho rozm?ru.

Nejvce jsou zastoupeny spirituly, gospely, duchovn a vno?n psn?, n?kolik titul? napsali kdysi The Beatles, krsn jsou i ?esk a slovensk lidov psn?. Tato tmata jsou dopln?na a provzna dalmi jednotlivmi tituly r?znch nr? od mnoha autor? (pop, klasika, muzikl, country - a tak n?kolik vlastnch) tak, aby co nejlpe splnily ?el, pro kter byly vybrny: i kdy ?asto znm, tak p?esto jsou schopny nyn vytvo?it nov? zait pocit radosti a jistho napln?n.

P?evzato ze strnek kapely

Interpreter details
Number of members9
Modified2007-07-17 18:00:18

Show Cart
Your Cart is currently empty.


Zapomenuté heslo

Paul Robeson / Ballad for Americans
Paul Robeson / Ballad for Americans
595,00 K?
Včetně DPH 19%
Hostuje www.rozhled.cz, © David Zirhut - Spiritualy.cz, 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.