Hradeck komorn tucteto

Historie Hradeckho komornho tucteta za?ala vlastn? ji dlouho p?ed jeho vznikem. Jeho zakldajc ?lenov se poznali v p?veckm sboru Smetana, a protoe jim bylo lto po ukon?en studi trhat partu, domluvili se, e se ob?as sejdou a zazpvaj si. Ideln p?leitost poskytl brigdnick pobyt na hrad? Valdtejn?. To bylo v roce 1993. Kdy byla v nsledujcm roce zrekonstruovna hradn kaple, nabralo spole?n zpvn konkrtn?j podobu. Spole?n? s dalmi (zatm spe p?leitostnmi) akcemi vyvstala mylenka pravideln ?innosti a tak v roce 1996 vzniklo Tucteto. Z p?vodnch dvancti kus? se sbor rozrostl na nyn?jch 26 a zv?tilo se i v?kov rozmez ?len? - momentln? se pohybujeme n?kde mezi 15 45 lety. Sbormistrem Hradeckho komornho tucteta je Tom Vespalec.

Repertor sboru je pom?rn? irok - sv?tsk a duchovn hudba (zejmna starch obdob), lidov psn?, spirituly a populrn melodie (kompletn p?ehled najdete na jinm mst? t?chto strnek). Krom? pestrosti nr? se sname vyut instrumentlnch monost ?len? sboru ( fltny, kytary, housle, klarinet, trubka, elektrick kytara, bic nstroje atd. ) a? u v rmci voklnch skladeb nebo i jako samostatn instrumentln ?sla.

P?evzato ze strnek sboru

Interpreter details
E-mail Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Modified2009-08-25 21:22:35

Show Cart
Your Cart is currently empty.


Zapomenuté heslo

Mahalia Jackson / The Essential
Mahalia Jackson / The Essential
480,00 K?
Včetně DPH 19%
Hostuje www.rozhled.cz, © David Zirhut - Spiritualy.cz, 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.