Sbor Gabriel

P?veck spolek Gabriel vznikl v lednu roku 1989, tedy jet? p?ed listopadovmi zm?nami, a to p?vodn? jako d?tsk sbor. Nejd?v chodilo jen pr d?t, sbor zkouel na Starm M?st? v kostele sv. Ducha. Po listopadu p?esdlil do kostela sv. Gabriela, kde v tu chvli p?sobil nyn?j biskup Vclav Mal. Byl velice silnou osobnost, proto v t dob? bylo i v d?tskm sboru tm?? 50 d?t. Kdy odeel, z?stalo solidn jdro asi 20ti d?t. Tyto d?ti byly schopny nacvi?it i muzikly - Paije a Exodus. Po?dali jsme pro d?ti pom?rn? dobrodrun soust?ed?n (nap?. v L?anech v roce 1990 nebyla ani elekt?ina ani voda).

V roce 1990 se tak pr dosp?lch rozhodlo, e by cht?lo zkusit zpvat, i kdy p?edtm nem?li velk p?veck zkuenosti. Vznikl tedy jet? dosp?l sbor, oba sbory vedla Alb?ta Hlskov.

Kdy po pr letech d?ti odrostly, spojily se d?ti s dosp?lm sborem. Tak vznikl smen p?veck sbor. Z p?vodnch d?t u pravideln? nechod nikdo, u ukon?ily koly a rozb?hly se do sv?ta, n?kte? u maj sv rodiny. Ob?as ale chod na nae koncerty nebo si s nmi n?kdy zazpvaj na zkouce.

P?evzato ze strnek sboru

Interpreter details
Modified2007-07-17 18:00:18

Show Cart
Your Cart is currently empty.


Zapomenuté heslo

VocKap / In Black
VocKap / In Black
250,00 K?
Včetně DPH 19%
Hostuje www.rozhled.cz, © David Zirhut - Spiritualy.cz, 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.