Louis Armstrong (Satchmo)

Louis Daniel Armstrong (4. srpna 1901 6. ?ervence 1971), znm tak pod p?ezdvkami Pops a Satchmo, byl slavn americk jazzov trumpetista a zp?vk. Je povaovn za jednoho z nejvzamn?jch jazzovch um?lc? 20. stolet. Narozen v r. 1901 v New Orleans. Od r. 1918 p?sob v souboru Kid Orys Brown Skinned Babies. Pozd?ji hraje v Tuxedo Brass Bandu a sou?asn? i na parnku v orchestru Fata Marablea (stl angam pak v letech 1919 - 1921). Nsleduje skupina Paula Domingueze a trio Shelbyho Singletona. Od r. 1922 p?sob v Chicagu, ve skupin? King Olivers Creole Jazz Band. S n tak v roce 1923 poprv nahrv (skladby Dippermouth Blues, Chimes Blues, Snag Rag atd.). Nahrval tak s vlivnmi skupinami Hot Five (zaloeno 1935) a Hot Seven (zal. 1927). Od roku 1944 hrl s tradi?n? zam??enou skupinou AllStars.

Louis Armstrong, narozen v New Orleansu, byl jednou z osobnost, je p?edur?ili hudebn tv? celho stolet. Armstrong vyr?stal v dost primitivnm prost?ed, a proto v??il, e kdy naplno a bez zbran vyjd? to co ct, je to v po?dku a nemus se nijak ospravedl?ovat. V tomto p?irozenm vyjad?ovn tkv?lo jeho kouzlo osobnosti.

Datum Armstrongova narozen je obest?eno zhadou. Sm Armstrong uvd?l Den nezvislosti roku 1900 (4.?ervenec 1900), co bylo v Americe velice oblben datum u vech Ameri?an?. kte? nem?li rodn list. Msto 4.?ervence 1900 se nej?ast?ji oficiln? uvd 4.srpen 1901. Existuj vak serizn odhady, e to bylo o n?kolik let d?ve. dajn? neexistuje jakkoliv doklad o jeho existenci do jeho osmncti let. Je tedy docela dob?e mon, e sv?t u oslavu Armstrongovch stch narozenin promekal.

Otec Willie Armstrong byl patrn? siln osobnost, ale se synem a jeho matkou se prakticky v?bec nestkal. M?l jinou rodinu. Luis ho popsal slovy: Ostr vysok chlap, stejn? ikovn jako dob?e stav?n. (...) Nem?l ?as m? cokoliv nau?it, m?l moc prce s ltnm za holkama. Jeho nezjem nesl t?ce i v dosp?losti a snail se tohle bl msto zapl?ovat jinmi vztahy. Luis byl p?enechn matkou na vchovu tchni, zatmco se sama p?ast?hovala do Perdido Street, p?mo do samho st?edu ?ernoskho Storyvillu. Pro Luise poslala a kolem roku 1905, aby se staral o ni, tehdy nemocnou, a o jeho t?letou sest?i?ku Beatrice, p?ezdvanou Mama Lucy. Chodil do koly, kde nau?il ?st, pst a po?tat. ?asto musel shn?t jdlo sm, jeliko jeho matka byla pry? i n?kolik dn. Prodval noviny, d?lal posl?ka prostitutkm, ob?as n?co ukradl nebo hrl kostky, kter hrl cel ivot. Od deseti let se ctil bt hlavou rodiny.

Zn to jako k?, ale vyprv?la to posledn Armstrongova ena Lucille: koupila vno?n strome?ek a postavila ho do hotelovho pokoje. Kdy odchzeli spt a Louis byl stle jak dt? u vytren ze sv?tlek na n?m, cht?la je zhasnout. Ne, nech to svtit, brnil se Armstrong, to je prvn vno?n strome?ek, kter jsem kdy m?l. Bylo mu ?ty?icet.

Po ?ase se do Armstronga zamilovala Lillian Hardinov a za?ala se o n?ho starat. Zorganizovala sv?j i Louis?v rozvod (prvn Armstrongova ena byla prostitutka) a roku 1924 vystrojila svatbu.

Prvn infarkt postihl Satchma u roku 1959. 6. ?ervence 1971 zesnul Luis Armstrong v posteli, pr se usmval.

Zdroj: Wikipedia

Person details
Birth1901
Death1971

_MJOOSIC_ADDED_ALBUMS

Show Cart
Your Cart is currently empty.


Zapomenuté heslo

Mahalia Jackson / Gospels, Spirituals & Hymns
Mahalia Jackson / Gospels, Spirituals & Hymns
558,00 K?
Včetně DPH 19%
Hostuje www.rozhled.cz, © David Zirhut - Spiritualy.cz, 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.