Mahalia Jackson

Mahalia Jackson je veobecn? povaovna za nejv?t gospelovou zp?va?ku. Jej repertor zpo?tku vychzel z jejch baptistickch ko?en? a odtud pochzej nap?. psn? "Amazing Grace" a "The Day is Past and Gone". Sv prvn album nahrla v roce 1937 s psn?mi "God's Gonna Separate the Wheat from the Tares" baptistickou psn "Keep Me Every Day". Dky svmu talentu hluboce zako?en?nmu ve v?e m?la ve svch rukou cel sv?t.

Mahalia Jackson se narodila v New Orleansu v Louisian? 26. ?jna 1911 nebo 1912 a zem?ela na zstavu srdce v lednu 1972. Otec Johnny Jackson byl baptistickm kazatelem, holi?em a p?stavnm d?lnkem. Matka Charity Clark pracovala v prdeln? a jako sluka. Mahalia vyr?stala bez otce a matka zem?ela, kdy j bylo 5 let. Vychovna byla u p?buznch. Jej prarodi?e byli narozeni v otroctv a pracovali v Louisian? na rovch plantch. N?kte? jej p?buzn byli se starali o zbavu na r?znch ve?rcch, hrli muziku blch a pro bl (polky, val?ky, mazurky, ...) Hrli ale tak blues & rags v Ma Raineyov? cirkuse.?il hudebn ivot v New Orleansu na za?tku 20 stolet byl d?leitm zdrojem inspirace mladou Mahalii. Bydlela hned vedle kostela crkve "Holiness church", odkud ?asto slchala rytmy kter m?ly velk vliv na jej rostouc hudebn ct?n. Mahalia velmi dob?e znala vechny tradi?n zp?vy baptistick crkve, ke kter hlsila jej rodina. Navc k tto sakrln hudb? byla obklopena hudbou Mardi Grase, pouli?nch prodejc? a hudbou z ?ernoskch klub? v New Orleansu. To byly prvn roky od vzniku jazzu ve Storyville - msta, kde ve dvactch letech za?nali svoji kariru Louis Armstrong, King Oliver a Jelly Roll Morton.
Aby podpo?ila svoj rodinu, musela Mahalia ve svm d?tstv pracovat i b?hem svch studich na st?edn kole. ivotopisn daje se rozchzej v tom, zda ?kolu opustila po ?ty?ech nebo osmi letech studi. Kdy j bylo 16 let - tedy v roce 1928 se p?est?hovala z New Orleansu do Chicaga, kde za?ala zpvat s "Greater Salem Baptist Church Choir". V Salemu tak za?ala jej karira gospelov zp?va?ky v "Johnson Gospel Singers".

Pot co se Mahalia p?est?hovala do Chicaga, cht?la se stt zdravotn sestrou, nicmn? aby se uivila, musela pracovat v prdeln? a p?itom studovala kulturu na "Madame C. J. Walker's and the Scott Institute of Beauty Culture". S t?mito zkuenostmi zkusila poprv podnikat a otev?ela si saln krsy.V roce 1936 se provdala za Isaaca Hockenhulla vysokokolsky vzd?lanho podnikatele. Podporoval jej podnikatelsk aktivity, ale pak objevil jej talent a velk hudebn potencil jako velk zdroj p?jm?. Hockenhull se snail se? mohl aby Mahalii donutil zpvat, ale ona se tomu velmi tvrd? brnila. Tehdy Hockenhull j ?ekl: "Halie, tv?j hlas je nedotknuteln. Tvoje budoucnost je zp?v. Nen sprvn abys sv?j hlas vyk?i?ela jen po kostelch. ensk, copak chce cel ivot jenom t?t bdu?". Absolvovala vznamn konkurz, kde zpvala "Sometimes I Feel Like a Motherless Child" a z?astnila se ho se zjevnou nechut. Konkurs vyhrla a vydavatelstv Decca records j nabdlo angam, ale odmtla. Byla to Hockenhullova touha vid?t Mahalii v lukrativn?jm prost?ed sv?tovho bluesu a populrn hudby. Jej vytrval odmtav postoj zpvat blueas je zdokumentovn jako komunikace s Louisem Armstrongem. Kdy se vrtil do Chicaga z turn po Evrop? v roce 1937, snail se Mahalii p?esv?d?it slovy: "Got you a spot with the band, make you some real green, get to move around. Nemus mi nic ukazovat, j vm, e um zpvat blues." Tehdy odpov?d?la: "J taky vm, co s tm m?u d?lat, a vm dob?e, e to nen zp?v."

Stejn? jako nsledn manelstv v roce s muzikantem Sigmondem Gallowayem skon?ilo Mahaliino manelstv s Ikem Hockenhullem rozvodem.

Historickou udlostv gospelov hudby bylo setkn Mahalie Jackson a "otcem gospelov hudby" skladatelem Thomasem A. Dorseyem v Chicagu 1929. Stal se jejm hudebnm poradcem a doprovzel ji v ltech 1937 a 1946. Mahalia zpvala Dorseyovy psn? na mnoha crkevnch schromd?nch a p?i prezentacch novch Dorseyovch skladeb. Jejich asociace byla za ?trnct let p?soben po celm sv?t? velesp?n. V jejm podn se Dorseyova pse? "Precious Lord Take My Hand" stala nejdan?j psn v jejm rozr?stajcm se repertoru.ivotn drha Mahalie Jackson v druh p?lce padestch let a na zatku let edestch m?la stle vzestupnout tendenci kdy nahrvala s Percy Faith a ?inkovala v roce 1958 na Newport Jazz Festival a p?i slavnostnm uveden Johna F. Kennedyho do funkce prezidenta. V pozd?jch edestch letech jej popularita pon?kud za?ala klesat. Svoji p?veckou kariru ukon?ila koncertem v N?mecku v roce 1971.

Mahalia Jackson zem?ela 27. ledna 1972 ve v?ku edesti let na zstavu srdce. Poh?bena je na Providence Memorial Park v Louisian?.

Person details
Birth1911
Death1972

Show Cart
Your Cart is currently empty.


Zapomenuté heslo

Paul Robeson / Live at Carnegie Hall
Paul Robeson / Live at Carnegie Hall
558,00 K?
Včetně DPH 19%
Hostuje www.rozhled.cz, © David Zirhut - Spiritualy.cz, 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.